23.05.2017

 

Інформація Романівської  сільської ради Черкаської області щодо проведення конкурсу з відбору виконавця послуг з виконання земельних торгів

 

 Мета проведення робіт:проведення земельних торгів з продажу  права оренди земельноїділянки сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства.

 

Дані про земельнуділянкуу с. Романівці  Тальнівського району Черкаської області :

— земельна ділянка  сільськогосподарського призначення площею   1,6551га, кадастровий номер 7124089000:02:001:0440,  місце розташування – с. Романівка, вул.Центральна. б/н.

 

Умови конкурсу: конкурсна документація подається в запечатаному конверті, на якому, крім поштових реквізитів, робиться відмітка «На конкурс з відбору виконавця послуг з виконання земельних торгів» із зазначенням об’єкта та дати проведення конкурсу. У конверті мають міститися підтвердні документи (відповідно до Постанови КМУ від 30 листопада 2011 року N 1242 «Про затвердження Типової інструкції з діловодства у центральних органах виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих органах виконавчої влади») з їх описом та окремий запечатаний конверт з конкурсною пропозицією.

 

Конкурсна пропозиція претендентів подається в запечатаному конверті і має містити пропозицію про вартість виконання робіт з урахуванням податку на додану вартість, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням робіт.

 

Прийняття заяв припиняється за п’ять робочих днів до дати проведення конкурсу.

 

Конверти претендентів з конкурсною пропозицією розпечатуються на засіданні комісії.

 

У разі неповноти, невідповідності наданих підтвердних документів або несвоєчасності їх подання претендент до участі у конкурсі не допускається.

 

Перелік підтвердних документів, які подаються на конкурс з відбору виконавця послуг з виконання земельних торгів:

 

— заява про участь у конкурсі з відбору виконавця послуг з виконання земельних торгів завстановленою  формою ;

 

— копія документа, що засвідчує реєстрацію фізичних осіб у Державному реєстрі фізичних осіб-платників податків, або копія сторінок паспорта для осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті (для претендента — фізичної особи — підприємця);

 

— згода на обробку персональних даних (для претендента – фізичної особи-підприємця);

 

— копії установчих документів претендента та довідки про присвоєння йому ідентифікаційного коду згідно з ЄДРПОУ( тільки для ознайомлення членами конкурсної комісії);

 

— копії кваліфікаційних документів ліцитаторів претендента, яких буде залучено до проведення земельних торгів та підписання протоколу земельних торгів (за наявності);

 

— інформація про продані лоти на земельних торгах земельних ділянок державної та комунальної власності (з продажу права оренди земельних ділянок):

 

землі житлової та громадської забудови із функціональним використанням – забудовані землі, які використовуються в комерційних цілях-

 

кількість (шт.), стартова ціна (грн.), ціна продажу (грн.),  ціна їх продажу порівняно зі стартовою ціною в гривнях та у відсотках   з підтвердними документами (оригінали протоколів земельних торгів у формі аукціону або завірені копії) та показник порівняльної характеристики ціни продажу відносно стартової ціни (коефіцієнт, який отримується шляхом ділення загальної суми ціни продажу на загальну суму стартової ціни).

 

 Поштова адреса, за якою подаються документи:20416, Черкаська область, Тальнівський район, село Романівка, вул.  Центральна. ,14в , Романівська сільська рада.

 

Інформація про проведення конкурсу: конкурс відбудеться  24.06.2017року о 14.30 год. за адресою: 20416, Черкаська область, Тальнівський район, село Романівка, вул. Центральна № 14в , телефон для довідок:   04731 9 55 21.

 

Відомості про місцезнаходження комісії, контактні телефони:20416, Черкаська область, Тальнівський район, село Романівка, вул. Центральна 14в, телефон для довідок:  04731 9 55 21.