ЗАТВЕРДЖЕНО

 

 

 

 

 

 

 

Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року  № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

 

 

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

 

 

 

 

 

 

Розпорядження  від 01.03.2019 року №07

 

 

 

 

 

 

Романівська сільська рада

 

 

 

 

 

 

(найменування головного розпорядника

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

коштів місцевого бюджету )

 

 

 

 

 

 

Розпорядження від 01.03.2019 року №07

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Паспорт

 

 

 

 

бюджетної програми місцевого бюджету на  2019 рік

 

 

 

1.

 ( 0100000 )

Романівська сільська рада

 

 

 

(код)

(найменування головного розпорядника )

 

 

2.

 ( 0110000 )

 Романiвська сiльська рада

 

 

 

(код)

(найменування відповідального виконавця)

 

 

3.

 ( 0117130 )

 ( 0421 )

Здійснення  заходів із землеустрою

 

 

 

(код)

(КФКВК)

(найменування бюджетної програми)

 

 

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань –120500 гривень , у тому числі загального фонду – 120500 гривень та спеціального фонду – 0 гривень .

 

 

5. Підстави для виконання бюджетної програми

 

 

Конституція України;
Закон України " Про місцеве самоврядування в Україні";
Закон України  "Про службу в органах місцевого самоврядування в Україні";
Наказ Міністерсва фінансів України від 26.08.2014 року №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" із змінами від 30.09.2016 року №860;
Рішення сільської ради від 20.12.2018 року №28/12 "Про місцевий бюджет на 2019 рік";
Земельний Кодекс України;
Закон України "Про оренду землі";
Закон України "Про землеустрій".

 

 

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

 

 


з/п

Ціль державної політики

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Мета бюджетної програми

 

 

Забезпечення сталого розвитку земельного господарства (оплата послуг)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Завдання бюджетної програми

 

 


з/п

Завдання

 

 

1

Проведення інвентаризації земель та розробка проектів землеустрою

 

 

9. Напрями використання бюджетних коштів

 

 

 

 

 

 

 

 

 

гривень

 

 


з/п

Напрями використання бюджетних коштів

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього

 

 

1

2

3

4

5

 

 

1

Виготовлення документації із землеустрою

120 500

0

120 500

 

 

Усього

120 500

0

120 500

 

 

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

 

 

 

 

 

 

 

 

 

гривень

 

 


з/п

Найменування місцевої / регіональної програми

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього

 

 

1

2

3

4

5

 

 

1

Програма коригування (оновлення) топографічної підоснови, схеми планування території та генерального плану села на 2016-2020 роки

120 500

0

120 500

 

 

 

Усього

120 500

0

120 500

 

 

11. Результативні показники бюджетної програми

 

 


з/п

Показники

Одиниця виміру

Джерело
інформації

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього

 

 

1

2

3

4

5

6

7

 

 

1

затрат

 

 

 

 

 

 

 

 

витрати на виготовлення документації із землеустрою

грн.

Кошторис

120500,00

0,00

120500,00

 

 

2

продукту

 

 

 

 

 

 

 

 

кількість виготовлених документів із землеустрою

од.

план на 2019 рік

3,00

0,00

3,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Голова сільської ради

 

 

Г.М. Полійчук

 

 

 

 

 

(підпис)

 

(ініціали/ініціал, прізвище)

 

 

 

 

ПОГОДЖЕНО:

 

 

 

 

 

 

 

Романівська сільська рада

 

 

 

 

 

 

 

Керівник місцевого фінансового органу / заступник керівника місцевого фінансового органу

 

 

Г.М. Полійчук

 

 

 

 

 

(підпис)

 

(ініціали/ініціал, прізвище)

 

 

 

 

Розпорядження від 01.03.2019 року №07

 

 

 

 

 

 

 

М.П.