ЗАТВЕРДЖЕНО

 

 

 

 

 

 

Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014  № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 15.11.2018 року № 908)

 

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

 

 

 

 

 

Наказ / розпорядчий документ

 

 

 

 

 

Розпорядження  №02 від 15.01.2019 року

 

 

 

 

 

Романівська сільська рада

 

 

 

 

 

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Романівська сільська рада

 

 

 

 

 

(найменування місцевого фінансового органу )

 

 

 

 

 

Розпорядження  №02 від 15.01.2019 року

 

 

Паспорт

 

бюджетної програми місцевого бюджету на  2019 рік

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ( 0100000 )

Романівська сільська рада

 

 

 

(КТПКВК МБ)

(найменування головного розпорядника )

 

 

 

 

 ( 0110000 )

 Романiвська сiльська рада

 

 

 

(КТПКВК МБ)

(найменування відповідального виконавця)

 

 

 

 

 ( 0110150 )

 ( 0111 )

Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад

 

 

 

 

 

 

 

 

(КТПКВК МБ)

(КФКВК)

(найменування бюджетної програми)

 

 

 

 

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань –959159 гривень , у тому числі загального фонду – 959159 гривень та спеціального фонду – 0 гривень .

 

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

 

Бюджетний кодекс України;
Закон України " Про місцеве самоврядування в Україні";
Закон України " Про службу в органах місцевого самоврядування ";
Наказ Міністерства фінансів України від 01.10.2010 №1147 " Про затвердження  Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Державне управління";
Наказ Міністерства фінансів України від 17.07.2015 №648 "Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів"(із змінами,внесеними наказом Міністерства фінансів України від 17.07.2018№617)
Наказ Міністерства фінансів України  від 20.09.2017 №793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів".
Рішення сільської ради від 20.12.2018 року №28/12 "Про сільський бюджет на 2019 рік"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Мета бюджетної програми:

 

Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад та їх виконавчих комітетів ( оплата праці з нарахуваннями, придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентаря, видатки на відрядження, оплата послуг, оплата електроенергії).

 

7. Завдання бюджетної програми:

 

Завдання

 

 

Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень

 

 

8. Напрями використання бюджетних коштів:

 

 

 

 

 

 

(грн.)

 

 

Напрями використання бюджетних коштів

Загальний фонд

Спеціальний фонд

у тому числі бюджет розвитку

Усього

 

 

2

3

4

5

6

 

 

Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень

959 159

0

0

959 159

 

 

Усього

959 159

0

0

959 159

 

9. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:

 

 

 

 

 

 

(грн.)

 

 

Найменування місцевої / регіональної програми

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього

 

1

2

3

4

 

Усього

 

 

 

 

10. Результативні показники бюджетної програми:

 

Показник

Одиниця виміру

Джерело інформації

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього

 

 

2

3

4

5

6

7

 

 

затрат

 

 

 

 

 

 

 

кількість штатних одиниць

од.

Штатний розпис

5,00

0,00

5,00

 

 

продукту

 

 

 

 

 

 

 

кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг

од.

Внутрішній облік

25,00

0,00

25,00

 

 

кількість прийнятих нормативно-правових актів

од.

Внутрішній облік

2,00

0,00

2,00

 

 

ефективності

 

 

 

 

 

 

 

кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника

од.

Внутрішній облік

5,00

0,00

5,00

 

 

кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника

од.

Внутрішній облік

0,40

0,00

0,40

 

 

витрати на утримання однієї штатної одиниці

тис.грн.

Кошторис

192,00

0,00

192,00

 

 

 

 

 

 

 

 

Голова сільської ради

 

 

Г.М. Полійчук

 

 

 

(підпис)

 

(ініціали та прізвище)

 

 

ПОГОДЖЕНО:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Керівник фінансового органу

 

 

Г.М. Полійчук

 

 

 

(підпис)

 

(ініціали та прізвище)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

 

 

 

 

 

 

 

Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014  № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 15.11.2018 року № 908)

 

 

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

 

 

 

 

 

 

Наказ / розпорядчий документ

 

 

 

 

 

 

Розпорядження  №02 від 15.01.2019 року

 

 

 

 

 

 

Романівська сільська рада

 

 

 

 

 

 

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Романівська сільська рада

 

 

 

 

 

 

(найменування місцевого фінансового органу )

 

 

 

 

 

 

Розпорядження  №02 від 15.01.2019 року

 

 

Паспорт

 

 

бюджетної програми місцевого бюджету на  2019 рік

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

 ( 0100000 )

Романівська сільська рада

 

 

 

 

(КТПКВК МБ)

(найменування головного розпорядника )

 

 

 

 

2.

 ( 0110000 )

 Романiвська сiльська рада

 

 

 

 

(КТПКВК МБ)

(найменування відповідального виконавця)

 

 

 

 

3.

 ( 0113242 )

 ( 1090 )

Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(КТПКВК МБ)

(КФКВК)

(найменування бюджетної програми)

 

 

 

 

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань –80500 гривень , у тому числі загального фонду – 80500 гривень та спеціального фонду – 0 гривень .

 

 

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

 

 

Конституція України;
Бюджетний кодекс України;
Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні";
Закон України  від 16.12.1993 року №3721-ХІІ " Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні"
постанови Кабінету Міністрів України від 27.12.2001року №1753 "Про допомогу на поховання";
постанова Кабінету Міністрів України від 31.01.2007року№99 "Про затвердження порядку надання допомоги на поховання деяких категорій осіб виконавцю волевиявлення померлого або особі,яка зобов"язалася поховати померлого";
Рішення сільської ради від 20.12.2018 року №28/12 "Про місцевий бюджет на 2019 рік";
інші законодавчо-нормативні акти.

 

 

6. Мета бюджетної програми:

 

 

Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення (придбання пердметів,матеріалів,інвентаря,надання

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

адресної матеріалної допомоги)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Завдання бюджетної програми:

 

 


з/п

Завдання

 

 

1

Забезпечення надання одноразової фінансової допомоги

 

 

8. Напрями використання бюджетних коштів:

 

 

 

 

 

 

 

 

(грн.)

 

 


з/п

Напрями використання бюджетних коштів

Загальний фонд

Спеціальний фонд

у тому числі бюджет розвитку

Усього

 

 

1

2

3

4

5

6

 

 

1

Забезпечення надання одноразової фінансової допомоги для лікування онкохворих, тяжкохворих громадян

45 000

0

0

45 000

 

 

2

Забезпечення надання одноразової фінансової допомоги на поховання людей не пенсійного віку

4 000

0

0

4 000

 

 

3

Забезпечення надання одноразової фінансової допомоги учасникам АТО, призовникам та контрактникам

31 500

0

0

31 500

 

 

Усього

80 500

0

0

80 500

 

 

9. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:

 

 

 

 

 

 

 

 

(грн.)

 

 

Найменування місцевої / регіональної програми

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього

 

 

1

2

3

4

 

 

Програма "Турбота" на 2018-2019 роки

80 500

0

80 500

 

 

Усього

80 500

0

80 500

 

 

10. Результативні показники бюджетної програми:

 

 


з/п

Показник

Одиниця виміру

Джерело інформації

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього

 

 

1

2

3

4

5

6

7

 

 

2

продукту

 

 

 

 

 

 

 

 

кількість одержувачів одноразової фінансової допомоги

осіб

рішення сільської ради

9,00

0,00

9,00

 

 

3

ефективності

 

 

 

 

 

 

 

 

розмір одноразової фінансової допомоги на 1 особу

грн.

розрахунок

5000,00

0,00

5000,00

 

 

4

якості

 

 

 

 

 

 

 

 

динаміка** кількості осіб, яким протягом року надано одноразову фінансову допомогу (порівняно з минулим роком)

%

розрахунок

113,00

0,00

113,00

 

 

1

затрат

 

 

 

 

 

 

 

 

обсяг видатків

грн.

кошторис

45000,00

0,00

45000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

 

 

2

продукту

 

 

 

 

 

 

 

 

кількість одержувачів одноразової фінансової допомоги

осіб

рішення сільської ради

2,00

0,00

2,00

 

 

3

ефективності

 

 

 

 

 

 

 

 

 розмір одноразової фінансової допомоги на 1 особу

грн.

розрахунок

2000,00

0,00

2000,00

 

 

4

якості

 

 

 

 

 

 

 

 

динаміка** кількості осіб, яким протягом року надано одноразову фінансову допомогу (порівняно з минулим роком)

%

розрахунок

200,00

0,00

200,00

 

 

1

затрат

 

 

 

 

 

 

 

 

обсяг витрат

грн.

кошторис

4000,00

0,00

4000,00

 

 

2

продукту

 

 

 

 

 

 

 

 

кількість одержувачів одноразової фінансової допомоги

осіб

рішення сільської ради

5,00

0,00

5,00

 

 

3

ефективності

 

 

 

 

 

 

 

 

 розмір одноразової фінансової допомоги на 1 особу

грн.

розрахунок

6300,00

0,00

6300,00

 

 

4

якості

 

 

 

 

 

 

 

 

динаміка** кількості осіб, яким протягом року надано одноразову фінансову допомогу (порівняно з минулим роком)

%

розрахунок

125,00

0,00

125,00

 

 

1

затрат

 

 

 

 

 

 

 

 

обсяг витрат

грн.

кошторис

31500,00

0,00

31500,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Голова сільської ради

 

 

Г.М. Полійчук

 

 

 

 

 

 

(підпис)

 

(ініціали та прізвище)

 

 

 

 

ПОГОДЖЕНО:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Керівник фінансового органу

 

 

Г.М. Полійчук

 

 

 

 

 

 

(підпис)

 

(ініціали та прізвище)

 

 

                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

 

 

 

 

 

 

 

Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014  № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 15.11.2018 року № 908)

 

 

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

 

 

 

 

 

 

Наказ / розпорядчий документ

 

 

 

 

 

 

Розпорядження  №02 від 15.01.2019 року

 

 

 

 

 

 

Романівська сільська рада

 

 

 

 

 

 

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Романівська сільська рада

 

 

 

 

 

 

(найменування місцевого фінансового органу )

 

 

 

 

 

 

Розпорядження  №02 від 15.01.2019 року

 

 

Паспорт

 

 

бюджетної програми місцевого бюджету на  2019 рік

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

 ( 0100000 )

Романівська сільська рада

 

 

 

 

(КТПКВК МБ)

(найменування головного розпорядника )

 

 

 

 

2.

 ( 0110000 )

 Романiвська сiльська рада

 

 

 

 

(КТПКВК МБ)

(найменування відповідального виконавця)

 

 

 

 

3.

 ( 0114030 )

 ( 0824 )

Забезпечення діяльності бібліотек

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(КТПКВК МБ)

(КФКВК)

(найменування бюджетної програми)

 

 

 

 

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань –53892 гривень , у тому числі загального фонду – 53892 гривень та спеціального фонду – 0 гривень .

 

 

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

 

 

Закон України "Про культуру";
Закон України "Про охорону культурної спадщини";
Указ Президента України  №485/2000"Про державну підтримку клубних закладів",№490/2000"Про невідкладні заходи щодо розвитку бібліотек України";
Наказ Міністерства фінансів України  та Міністерства культкри і туризму України від 01.10.2010 №1150/41 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Культура";
Рішення сільської ради від 20.12.2018 року №28/12 "Про місцевий бюджет на 2019 рік"

 

 

6. Мета бюджетної програми:

 

 

Забезпечення прав громадян на бібліотечне обслуговування, загальну доступність до інформації та культурних цінностей, що збираються, зберігаються, надаються в тимчасове користування бібліотеками  (оплата праці з нарахуваннями,придбання пердметів,матеріалів,інвентаря,оплата послуг)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Завдання бюджетної програми:

 

 


з/п

Завдання

 

 

1

Забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, комплектування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль за виконанням  

 

 

8. Напрями використання бюджетних коштів:

 

 

 

 

 

 

 

 

(грн.)

 

 


з/п

Напрями використання бюджетних коштів

Загальний фонд

Спеціальний фонд

у тому числі бюджет розвитку

Усього

 

 

1

2

3

4

5

6

 

 

1

Забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, комплектування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль за виконанням  

53 892

0

0

53 892

 

 

Усього

53 892

0

0

53 892

 

 

9. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:

 

 

 

 

 

 

 

 

(грн.)

 

 

Найменування місцевої / регіональної програми

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього

 

 

1

2

3

4

 

 

Програма розвитку культури і мистецтва, охорону культурної спадщини та забезпечення прав громадян на бібліотечне обслуговування на 2018-2020 роки

53 892

0

53 892

 

 

Усього

53 892

0

53 892

 

 

10. Результативні показники бюджетної програми:

 

 


з/п

Показник

Одиниця виміру

Джерело інформації

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього

 

 

1

2

3

4

5

6

7

 

 

1

затрат

 

 

 

 

 

 

 

 

кількість установ (бібліотек)

од.

 

1,00

0,00

1,00

 

 

 

середнє число окладів (ставок) - усього

од.

Штатний розпис

0,50

0,00

0,50

 

 

 

середнє число окладів (ставок) спеціалістів

од.

Штатний розпис

0,50

0,00

0,50

 

 

2

продукту

 

 

 

 

 

 

 

 

кількість книговидач

од.

Внутріній облік

10050,00

0,00

10050,00

 

 

 

число читачів

тис.осіб

Внутріній облік

450,00

0,00

450,00

 

 

 

бібліотечний фонд

тис.грн.

Внутріній облік

6121,00

0,00

6121,00

 

 

3

ефективності

 

 

 

 

 

 

 

 

середні затрати на обслуговування одного читача

грн.

Розрахунок(відношення видатків до кількості читачів)

118,00

0,00

118,00

 

 

4

якості

 

 

 

 

 

 

 

 

динаміка збільшення кількості книговидач у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду

%

Розрахунок(відношення кількості книговидач до фактичного показника попереднього періоду)

1,02

0,00

1,02

 

 

 

 

 

 

 

 

Голова сільської ради

 

 

Г.М. Полійчук

 

 

 

(підпис)

 

(ініціали та прізвище)

 

 

ПОГОДЖЕНО:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Керівник фінансового органу

 

 

Г.М. Полійчук

 

 

 

(підпис)

 

(ініціали та прізвище)

 

                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

 

 

 

 

 

 

 

Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014  № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 15.11.2018 року № 908)

 

 

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

 

 

 

 

 

 

Наказ / розпорядчий документ

 

 

 

 

 

 

Розпорядження  №02 від 15.01.2019 року

 

 

 

 

 

 

Романівська сільська рада

 

 

 

 

 

 

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Романівська сільська рада

 

 

 

 

 

 

(найменування місцевого фінансового органу )

 

 

 

 

 

 

Розпорядження  №02 від 15.01.2019 року

 

 

Паспорт

 

 

бюджетної програми місцевого бюджету на  2019 рік

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

 ( 0100000 )

Романівська сільська рада

 

 

 

 

(КТПКВК МБ)

(найменування головного розпорядника )

 

 

 

 

2.

 ( 0110000 )

 Романiвська сiльська рада

 

 

 

 

(КТПКВК МБ)

(найменування відповідального виконавця)

 

 

 

 

3.

 ( 0114060 )

 ( 0828 )

Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, клубів, центрів дозвілля та iнших клубних закладів

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(КТПКВК МБ)

(КФКВК)

(найменування бюджетної програми)

 

 

 

 

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань –69258 гривень , у тому числі загального фонду – 69258 гривень та спеціального фонду – 0 гривень .

 

 

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

 

 

Закон України "Про культуру";
Закон України "Про охорону культурної спадщини";
Указ Президента України  №485/2000"Про державну підтримку клубних закладів",№490/2000"Про невідкладні заходи щодо розвитку бібліотек України";
Наказ Міністерства фінансів України  та Міністерства культкри і туризму України від 01.10.2010 №1150/41 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Культура"
Рішення сільської ради від 20.12.2018 року №28/12 "Про місцевий бюджет на 2019 рік"

 

 

6. Мета бюджетної програми:

 

 

Надання послуг з організації культурного дозвілля населення  (оплата праці з нарахуваннями,оплата послуг)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Завдання бюджетної програми:

 

 


з/п

Завдання

 

 

1

Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій 

 

 

8. Напрями використання бюджетних коштів:

 

 

 

 

 

 

 

 

(грн.)

 

 


з/п

Напрями використання бюджетних коштів

Загальний фонд

Спеціальний фонд

у тому числі бюджет розвитку

Усього

 

 

1

2

3

4

5

6

 

 

1

Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій 

69 258

0

0

69 258

 

 

Усього

69 258

0

0

69 258

 

 

9. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:

 

 

 

 

 

 

 

 

(грн.)

 

 

Найменування місцевої / регіональної програми

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього

 

 

1

2

3

4

 

 

Програма розвитку культури і мистецтва, охорону культурної спадщини та забезпечення прав громадян на бібліотечне обслуговування на 2018-2020 роки

69 258

0

69 258

 

 

Усього

69 258

0

69 258

 

 

10. Результативні показники бюджетної програми:

 

 


з/п

Показник

Одиниця виміру

Джерело інформації

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього

 

 

1

2

3

4

5

6

7

 

 

1

затрат

 

 

 

 

 

 

 

 

кількість установ - усього

од.

 

1,00

0,00

1,00

 

 

 

кількість установ у тому числі інших закладів клубного типу

од.

 

1,00

0,00

1,00

 

 

 

середнє число окладів (ставок) - усього

од.

Штатний розпис

1,00

0,00

1,00

 

 

 

середнє число окладів (ставок) керівних працівників

од.

Штатний розпис

1,00

0,00

1,00

 

 

 

видатки загального фонду на забезпечення діяльності палаців, будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу

тис.грн.

Кошторис

69258,00

0,00

69258,00

 

 

2

продукту

 

 

 

 

 

 

 

 

кількість відвідувачів - усього

осіб

Облік

450,00

0,00

450,00

 

 

3

ефективності

 

 

 

 

 

 

 

 

середні витрати на одного відвідувача

грн.

Розрахунок(відноення видатків до кількості відвідувачів)

154,00

0,00

154,00

 

 

4

якості

 

 

 

 

 

 

 

 

динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду

%

Розрахунок(відношення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду)

1,07

0,00

1,07

 

 

 

 

 

 

 

 

Голова сільської ради

 

 

Г.М. Полійчук

 

 

 

(підпис)

 

(ініціали та прізвище)

 

 

ПОГОДЖЕНО:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Керівник фінансового органу

 

 

Г.М. Полійчук

 

 

 

(підпис)

 

(ініціали та прізвище)

 

                         

 

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

 

 

 

 

 

 

Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014  № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 15.11.2018 року № 908)

 

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

 

 

 

 

 

Наказ / розпорядчий документ

 

 

 

 

 

Розпорядження  №02 від 15.01.2019 року

 

 

 

 

 

Романівська сільська рада

 

 

 

 

 

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Романівська сільська рада

 

 

 

 

 

(найменування місцевого фінансового органу )

 

 

 

 

 

Розпорядження  №02 від 15.01.2019 року

 

Паспорт

 

бюджетної програми місцевого бюджету на  2019 рік

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

 ( 0100000 )

Романівська сільська рада

 

 

 

(КТПКВК МБ)

(найменування головного розпорядника )

 

 

 

2.

 ( 0110000 )

 Романiвська сiльська рада

 

 

 

(КТПКВК МБ)

(найменування відповідального виконавця)

 

 

 

3.

 ( 0114082 )

 ( 0829 )

Інші заходи в галузі культури і мистецтва

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(КТПКВК МБ)

(КФКВК)

(найменування бюджетної програми)

 

 

 

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань –21600 гривень , у тому числі загального фонду – 21600 гривень та спеціального фонду – 0 гривень .

 

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

 

Закон України "Про культуру";
Закон України "Про охорону культурної спадщини";
Указ Президента України  №485/2000"Про державну підтримку клубних закладів",№490/2000"Про невідкладні заходи щодо розвитку бібліотек України";
Наказ Міністерства фінансів України  та Міністерства культкри і туризму України від 01.10.2010 №1150/41 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Культура"
Рішення сільської ради від 20.12.2018 року №28/12 "Про місцевий бюджет на 2019 рік"

 

6. Мета бюджетної програми:

 

Надання послуг з організації культурного дозвілля населення, забезпечення доступу населення до надбань українського мистецтва шляхом показу вистав та концертних програм.  (придбання пердметів,матеріалів,інвентаря,оплата послуг, виплата учасникам художньої самодіяльності)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Завдання бюджетної програми:

 


з/п

Завдання

 

1

Інші заходи в галузі культури і мистецтва

 

8. Напрями використання бюджетних коштів:

 

 

 

 

 

 

 

 

(грн.)

 


з/п

Напрями використання бюджетних коштів

Загальний фонд

Спеціальний фонд

у тому числі бюджет розвитку

Усього

 

1

2

3

4

5

6

 

1

Інші заходи в галузі култури і мистецтва

21 600

0

0

21 600

 

Усього

21 600

0

0

21 600

 

9. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:

 

 

 

 

 

 

 

 

(грн.)

 

Найменування місцевої / регіональної програми

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього

 

1

2

3

4

 

Програма розвитку культури і мистецтва, охорону культурної спадщини та забезпечення прав громадян на бібліотечне обслуговування на 2018-2020 роки

21 600

0

21 600

 

Усього

21 600

0

21 600

 

10. Результативні показники бюджетної програми:

 


з/п

Показник

Одиниця виміру

Джерело інформації

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього

 

1

2

3

4

5

6

7

 

1

затрат

 

 

 

 

 

 

 

кількість затрат на рік

грн.

кошторис

21600,00

0,00

21600,00

 

2

продукту

 

 

 

 

 

 

 

кількість заходів

од.

план заходів

10,00

0,00

10,00

 

3

ефективності

 

 

 

 

 

 

 

середня вартість одного заходу

грн.

розрахунок(відношення витрат до запланованих заходів)

2160,00

0,00

2160,00

 

4

якості

 

 

 

 

 

 

 

динаміка кількості заходів, що проводяться порівняно з попереднім роком

%

розрахунок (кількість планових заходів до попереднього року)

100,00

0,00

100,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Голова сільської ради

 

 

Г.М. Полійчук

 

 

 

 

 

(підпис)

 

(ініціали та прізвище)

 

 

 

ПОГОДЖЕНО:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Керівник фінансового органу

 

 

Г.М. Полійчук

 

 

 

 

 

(підпис)

 

(ініціали та прізвище)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

 

 

 

 

 

 

Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014  № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 15.11.2018 року № 908)

 

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

 

 

 

 

 

Наказ / розпорядчий документ

 

 

 

 

 

Розпорядження  №02 від 15.01.2019 року

 

 

 

 

 

Романівська сільська рада

 

 

 

 

 

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Романівська сільська рада

 

 

 

 

 

(найменування місцевого фінансового органу )

 

 

 

 

 

Розпорядження  №02 від 15.01.2019 року

 

 

Паспорт

 

бюджетної програми місцевого бюджету на  2019 рік

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ( 0100000 )

Романівська сільська рада

 

 

 

(КТПКВК МБ)

(найменування головного розпорядника )

 

 

 

 

 ( 0110000 )

 Романiвська сiльська рада

 

 

 

(КТПКВК МБ)

(найменування відповідального виконавця)

 

 

 

 

 ( 0115012 )

 ( 0810 )

Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(КТПКВК МБ)

(КФКВК)

(найменування бюджетної програми)

 

 

 

 

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань –23892 гривень , у тому числі загального фонду – 23892 гривень та спеціального фонду – 0 гривень .

 

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

 

Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні";
Постанова Кабінету Міністрів України від 1 березня 2017 року №115 "Про затвеодженняДержавної цільової соціальної програми розвитку фізичної культури і спорту";
Рішення сільської ради від 20.12.2018 року №28/12 "Про місцевий бюджет на 2019 рік"

 

6. Мета бюджетної програми:

 

Забезпечення розвитку олімпійських та неолімпійських видів спорту  (оплата праці з нарахуваннями,оплата послуг)

 

7. Завдання бюджетної програми:

 

Завдання

 

 

Представлення спортивних досягнень спортсменами збірних команд області на всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Напрями використання бюджетних коштів:

 

 

 

 

 

 

 

(грн.)

 

 

Напрями використання бюджетних коштів

Загальний фонд

Спеціальний фонд

у тому числі бюджет розвитку

Усього

 

 

2

3

4

5

6

 

 

Організація і проведення регіональних змагань з  неолімпійських видів спорту.

23 892

0

0

23 892

 

 

Усього

23 892

0

0

23 892

 

9. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:

 

 

 

 

 

 

 

(грн.)

 

 

Найменування місцевої / регіональної програми

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього

 

1

2

3

4

 

Програма розвитку фізичної культури і спорту в селі на 2018-2019 роки

23 892

0

23 892

 

Усього

23 892

0

23 892

 

10. Результативні показники бюджетної програми:

 

Показник

Одиниця виміру

Джерело інформації

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього

 

 

2

3

4

5

6

7

 

 

затрат

 

 

 

 

 

 

 

обсяг видатків

грн.

план заходів

23892,00

0,00

23892,00

 

 

продукту

 

 

 

 

 

 

 

кількість проведених заходів у регіональних змаганнях з  неолімпійських видів спорту

од.

розрахунок

6,00

0,00

6,00

 

 

ефективності

 

 

 

 

 

 

 

середні витрати на проведення одиного заходу у регіональних змаганнях з неолімпійських видів спорту

грн.

розрахунок

3982,00

0,00

3982,00

 

 

якості

 

 

 

 

 

 

 

динаміка** середніх витрат на проведення одного заходу у  регіональних змаганнях, порівняно з минулим роком

%

розрахунок

0,50

0,00

0,50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Голова сільської ради

 

 

Г.М. Полійчук

 

 

 

 

 

(підпис)

 

(ініціали та прізвище)

 

 

 

ПОГОДЖЕНО:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Керівник фінансового органу

 

 

Г.М. Полійчук

 

 

 

 

 

(підпис)

 

(ініціали та прізвище)