ЗАТВЕРДЖЕНО

 

 

 

 

 

 

 

Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014  № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 15.11.2018 року № 908)

 

 

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

 

 

 

 

 

 

Наказ / розпорядчий документ

 

 

 

 

 

 

Розпорядження  №02 від 15.01.2019 року

 

 

 

 

 

 

Романівська сільська рада

 

 

 

 

 

 

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Романівська сільська рада

 

 

 

 

 

 

(найменування місцевого фінансового органу )

 

 

 

 

 

 

Розпорядження  №02 від 15.01.2019 року

 

 

Паспорт

 

 

бюджетної програми місцевого бюджету на  2019 рік

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

 ( 0100000 )

Романівська сільська рада

 

 

 

 

(КТПКВК МБ)

(найменування головного розпорядника )

 

 

 

 

2.

 ( 0110000 )

 Романiвська сiльська рада

 

 

 

 

(КТПКВК МБ)

(найменування відповідального виконавця)

 

 

 

 

3.

 ( 0116013 )

 ( 0620 )

Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(КТПКВК МБ)

(КФКВК)

(найменування бюджетної програми)

 

 

 

 

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань –106191 гривень , у тому числі загального фонду – 84191 гривень та спеціального фонду – 22000 гривень .

 

 

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

 

 

Бюджетний кодекс України;
Закон України  "Про Загальнодержавну програму "Питна вода України" на 2012-2020 роки";
Закон України "Про питну воду та питне водопостачання";
Постанова Кабінету Міністрів України від 8 лютого 2006 року №118 "Деякі питання, повязані з виконанням Загальнодержавної програми "Питна вода України" на 2006-2020 роки";
Постанова Кабінету Міністрів України від 05 квітня 2012 року №273 "Про внесення змін до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті за програмою "Питна вода України";
Постанова Кабінету Міністрів України від 19 вересня 2007 року №1158 "Про затвердження Державної цільової програми розвитку українського села, поліпшення комунального обслуговування населення у сільській місцевості";
Рішення сільської ради від 20.12.2018 року №28/12 "Про місцевий бюджет на 2019 рік".

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Мета бюджетної програми:

 

 

Забезпечення належної та безперебійної роботи  водопровідно-каналізаційного господарства (оплата праці з нарахуваннями,придбання пердметів,матеріалів,інвентаря,оплата послуг,оплата електроенергії,сплата податку)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Завдання бюджетної програми:

 

 


з/п

Завдання

 

 

1

Відшкодування різниці в тарифах підприємствам  водопровідно-каналізаційного господарства

 

 

8. Напрями використання бюджетних коштів:

 

 

 

 

 

 

 

 

(грн.)

 

 


з/п

Напрями використання бюджетних коштів

Загальний фонд

Спеціальний фонд

у тому числі бюджет розвитку

Усього

 

 

1

2

3

4

5

6

 

 

1

Відшкодування різниці в тарифах підприємствам  водопровідно-каналізаційного господарства

84 191

22 000

16 000

106 191

 

 

Усього

84 191

22 000

16 000

106 191

 

 

9. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:

 

 

 

 

 

 

 

 

(грн.)

 

 

Найменування місцевої / регіональної програми

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього

 

 

1

2

3

4

 

 

Програма "Питна вода та питне забезпечення населення на 2018-2020 роки"

84 191

22 000

106 191

 

 

Усього

84 191

22 000

106 191

 

 

10. Результативні показники бюджетної програми:

 

 


з/п

Показник

Одиниця виміру

Джерело інформації

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього

 

 

1

2

3

4

5

6

7

 

 

1

затрат

 

 

 

 

 

 

 

 

обсяг видатків

грн.

Кошторис

84191,00

22000,00

106191,00

 

 

2

продукту

 

 

 

 

 

 

 

 

обсяг водопостачання та водовідведення для населення міста

тис.куб. м.

згідно дозволу використання

4,80

4,80

9,60

 

 

3

ефективності

 

 

 

 

 

 

 

 

фактична вартість 1 куб. м води для населення

грн.

Розрахунок

17,00

4,00

21,00

 

 

4

якості

 

 

 

 

 

 

 

 

динаміка фактичної вартості 1 куб. м порівняно з попереднім періодом

%

Розрахунок

35,00

40,00

75,00

 

 

 

 

 

 

 

 

Голова сільської ради

 

 

Г.М. Полійчук

 

 

 

(підпис)

 

(ініціали та прізвище)

 

 

ПОГОДЖЕНО:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Керівник фінансового органу

 

 

Г.М. Полійчук

 

 

 

(підпис)

 

(ініціали та прізвище)

 

                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

 

 

 

 

 

 

 

Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014  № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 15.11.2018 року № 908)

 

 

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

 

 

 

 

 

 

Наказ / розпорядчий документ

 

 

 

 

 

 

Розпорядження №02 від 15.01.2019 року

 

 

 

 

 

 

Романівська сільська рада

 

 

 

 

 

 

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Романівська сільська рада

 

 

 

 

 

 

(найменування місцевого фінансового органу )

 

 

 

 

 

 

Розпорядження №02 від 15.01.2019 року

 

 

Паспорт

 

 

бюджетної програми місцевого бюджету на  2019 рік

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

 ( 0100000 )

Романівська сільська рада

 

 

 

 

(КТПКВК МБ)

(найменування головного розпорядника )

 

 

 

 

2.

 ( 0110000 )

 Романiвська сiльська рада

 

 

 

 

(КТПКВК МБ)

(найменування відповідального виконавця)

 

 

 

 

3.

 ( 0116030 )

 ( 0620 )

Організація благоустрою населених пунктів

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(КТПКВК МБ)

(КФКВК)

(найменування бюджетної програми)

 

 

 

 

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань –767151 гривень , у тому числі загального фонду – 499151 гривень та спеціального фонду – 268000 гривень .

 

 

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

 

 

Конституція України
Бюджетний кодекс України
Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні"
Закон України "Про благоустрій населених пунктів" від 06.09.2005 №2807-1V зі змінами
Рішення сільської ради від 20.12.2018 року №28/12 "Про місцевий бюджет на 2019 рік"
Наказ Міністерства фінансів України від 17.07.2015 №648 "Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів"(із змінами,внесеними наказом Міністерства фінансів України від 17.07.2018 №617)
Наказ Міністерства  фінансів України від 20.09.2017 №793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків  та кредитування місцевих бюджетів".

 

 

6. Мета бюджетної програми:

 

 

Підвищення рівня благоустрою міста (оплата праці з нарахуваннями,придбання пердметів,матеріалів,інвентаря,оплата послуг,оплата електроенергії,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

сплата податку, виготовлення кошторисної докуентації на будівнийтво парку та будівництво парку)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Завдання бюджетної програми:

 

 


з/п

Завдання

 

 

1

Забезпечення облаштування та утримання окремої території (парку, скверу тощо)

 

 

2

Забезпечення благоустрою кладовищ

 

 

3

Збереження та утримання на належному рівні зеленої зони населеного пункту та поліпшення його екологічних умов

 

 

8. Напрями використання бюджетних коштів:

 

 

 

 

 

 

 

 

(грн.)

 

 


з/п

Напрями використання бюджетних коштів

Загальний фонд

Спеціальний фонд

у тому числі бюджет розвитку

Усього

 

 

1

2

3

4

5

6

 

 

1

Забезпечення облаштування та утримання окремої території (парку, скверу тощо)

100 000

260 000

260 000

360 000

 

 

2

Забезпечення благоустрою кладовищ

90 172

0

0

90 172

 

 

3

Збереження та утримання на належному рівні зеленої зони населеного пункту та поліпшення його екологічних умов

179 206

8 000

8 000

187 206

 

 

4

Забезпечення функціонування мереж зовнішнього освітлення

129 773

0

0

129 773

 

 

Усього

499 151

268 000

268 000

767 151

 

 

9. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:

 

 

 

 

 

 

 

 

(грн.)

 

 

Найменування місцевої / регіональної програми

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього

 

 

1

2

3

4

 

 

Програма покращення благоустрою, упорядкування, санітарного стану та зовнішнього освітлення в селі на 2018-2020 роки

399 151

8 000

407 151

 

 

Програма соціально-економічного розвитку села на 2019 рік

100 000

260 000

360 000

 

 

Усього

499 151

268 000

767 151

 

 

10. Результативні показники бюджетної програми:

 

 


з/п

Показник

Одиниця виміру

Джерело інформації

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього

 

 

1

2

3

4

5

6

7

 

 

1

затрат

 

 

 

 

 

 

 

 

обсяг видатків

грн.

Кошторис

100000,00

260000,00

360000,00

 

 

 

обсяг видатків

грн.

Кошторис

90172,00

0,00

90172,00

 

 

 

загальна площа кладовищ, що потребує благоустрою

га.

 

0,60

0,00

0,60

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

 

 

3

ефективності

 

 

 

 

 

 

 

 

середньорічні витрати на благоустрій 1 га кладовища

тис.грн.

Розрахунок

7514,00

0,00

7514,00

 

 

1

затрат

 

 

 

 

 

 

 

 

обсяг видатків

грн.

Кошторис

179206,00

8000,00

187206,00

 

 

2

продукту

 

 

 

 

 

 

 

 

площа, що потребує упорядковання,догляду

га.

 

1,20

0,00

1,20

 

 

 

площа, що упорядкована, доглянута

га.

 

1,20

0,00

1,20

 

 

3

ефективності

 

 

 

 

 

 

 

 

середні витрати на упорядкованого, доглянутого 1 га території

грн.

розрахунок

12445,00

0,00

12445,00

 

 

1

затрат

 

 

 

 

 

 

 

 

обсяг електроенергії, необхідної для зовнішнього освітлення

кВт. год.

кошторис

26562,00

0,00

26562,00

 

 

 

кількість світлоточок

од.

облік

135,00

0,00

135,00

 

 

2

продукту

 

 

 

 

 

 

 

 

кількість світлоточок, які планується встановити

од.

облік

56,00

0,00

56,00

 

 

 

рівень освітлення вулиць на кінець поточного року

%

облік

90,00

0,00

90,00

 

 

3

ефективності

 

 

 

 

 

 

 

 

Середній обсяг спожитої електроенергії на одну світлоточку в рік

грн.

Розрахунок

196,00

0,00

196,00

 

 

 

Середні витрати на утримання однієї світлоточки в рік

грн.

Розрахунок

961,00

0,00

961,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Голова сільської ради

 

 

Г.М. Полійчук

 

 

 

 

 

 

(підпис)

 

(ініціали та прізвище)

 

 

 

 

ПОГОДЖЕНО:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Керівник фінансового органу

 

 

Г.М. Полійчук

 

 

 

 

 

 

(підпис)

 

(ініціали та прізвище)

 

 

                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

 

 

 

 

 

 

 

Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014  № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 15.11.2018 року № 908)

 

 

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

 

 

 

 

 

 

Наказ / розпорядчий документ

 

 

 

 

 

 

Розпорядження  №02 від 15.01.2019 року

 

 

 

 

 

 

Романівська сільська рада

 

 

 

 

 

 

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Романівська сільська рада

 

 

 

 

 

 

(найменування місцевого фінансового органу )

 

 

 

 

 

 

Розпорядження  №02 від 15.01.2019 року

 

 

Паспорт

 

 

бюджетної програми місцевого бюджету на  2019 рік

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

 ( 0100000 )

Романівська сільська рада

 

 

 

 

(КТПКВК МБ)

(найменування головного розпорядника )

 

 

 

 

2.

 ( 0110000 )

 Романiвська сiльська рада

 

 

 

 

(КТПКВК МБ)

(найменування відповідального виконавця)

 

 

 

 

3.

 ( 0117130 )

 ( 0421 )

Здійснення  заходів із землеустрою

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(КТПКВК МБ)

(КФКВК)

(найменування бюджетної програми)

 

 

 

 

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань –110000 гривень , у тому числі загального фонду – 110000 гривень та спеціального фонду – 0 гривень .

 

 

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

 

 

Конституція України;
Закон України " Про місцеве самоврядування в Україні";
Закон України  "Про службу в органах місцевого самоврядування в Україні";
Наказ Міністерсва фінансів України від 26.08.2014 року №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" із змінами від 30.09.2016 року №860;
Рішення сільської ради від 20.12.2018 року №28/12 "Про місцевий бюджет на 2019 рік";
Земельний Кодекс України;
Закон України "Про оренду землі";
Закон України "Про землеустрій".

 

 

6. Мета бюджетної програми:

 

 

Забезпечення сталого розвитку земельного господарства (оплата послуг)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Завдання бюджетної програми:

 

 


з/п

Завдання

 

 

1

Проведення інвентаризації земель та розробка проектів землеустрою

 

 

8. Напрями використання бюджетних коштів:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(грн.)

 

 


з/п

Напрями використання бюджетних коштів

Загальний фонд

Спеціальний фонд

у тому числі бюджет розвитку

Усього

 

 

1

2

3

4

5

6

 

 

1

Виготовлення документації із землеустрою

110 000

0

0

110 000

 

 

Усього

110 000

0

0

110 000

 

 

9. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(грн.)

 

 

Найменування місцевої / регіональної програми

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього

 

 

1

2

3

4

 

 

Програма коригування (оновлення) топографічної підоснови, схеми планування території та генерального плану села на 2016-2020 роки

110 000

0

110 000

 

 

Усього

110 000

0

110 000

 

 

10. Результативні показники бюджетної програми:

 

 


з/п

Показник

Одиниця виміру

Джерело інформації

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього

 

 

1

2

3

4

5

6

7

 

 

1

затрат

 

 

 

 

 

 

 

 

витрати на виготовлення документації із землеустрою

грн.

Кошторис

110000,00

0,00

110000,00

 

 

2

продукту

 

 

 

 

 

 

 

 

кількість виготовлених документів із землеустрою

од.

план на 2019 рік

3,00

0,00

3,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Голова сільської ради

 

 

Г.М. Полійчук

 

 

 

 

 

 

(підпис)

 

(ініціали та прізвище)

 

 

 

 

ПОГОДЖЕНО:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Керівник фінансового органу

 

 

Г.М. Полійчук

 

 

 

 

 

 

(підпис)

 

(ініціали та прізвище)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

 

 

 

 

 

 

 

Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014  № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 15.11.2018 року № 908)

 

 

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

 

 

 

 

 

 

Наказ / розпорядчий документ

 

 

 

 

 

 

Розпорядження  №02 від 15.01.2019 року

 

 

 

 

 

 

Романівська сільська рада

 

 

 

 

 

 

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Романівська сільська рада

 

 

 

 

 

 

(найменування місцевого фінансового органу )

 

 

 

 

 

 

Розпорядження  №02 від 15.01.2019 року

 

 

Паспорт

 

 

бюджетної програми місцевого бюджету на  2019 рік

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

 ( 0100000 )

Романівська сільська рада

 

 

 

 

(КТПКВК МБ)

(найменування головного розпорядника )

 

 

 

 

2.

 ( 0110000 )

 Романiвська сiльська рада

 

 

 

 

(КТПКВК МБ)

(найменування відповідального виконавця)

 

 

 

 

3.

 ( 0117461 )

 ( 0456 )

Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(КТПКВК МБ)

(КФКВК)

(найменування бюджетної програми)

 

 

 

 

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань –300000 гривень , у тому числі загального фонду – 300000 гривень та спеціального фонду – 0 гривень .

 

 

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

 

 

Конституція України;
Закон України " Про місцеве самоврядування в Україні";
Закон України  "Про службу в органах місцевого самоврядування в Україні";
Наказ Міністерсва фінансів України від 26.08.2014 року №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" із змінами від 30.09.2016 року №860;
Рішення сільської ради від 20.12.2018 року №28/12 "Про місцевий бюджет на 2019 рік"

 

 

6. Мета бюджетної програми:

 

 

Покращення транспортно-експлуатаційного стану мережі автомобільних доріг, забезпечення безпеки руху по мережі автомобільних доріг, підвищення рівня капітальних та поточних ремонтів автомобільних доріг.(придбання посипкового матеріалу,оплата послуг)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Завдання бюджетної програми:

 

 


з/п

Завдання

 

 

8. Напрями використання бюджетних коштів:

 

 

 

 

 

 

 

 

(грн.)

 

 


з/п

Напрями використання бюджетних коштів

Загальний фонд

Спеціальний фонд

у тому числі бюджет розвитку

Усього

 

 

1

2

3

4

5

6

 

 

1

Забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту та утримання доріг і вулиць в селі

10 000

0

0

10 000

 

 

2

Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету

290 000

0

0

290 000

 

 

Усього

300 000

0

0

300 000

 

 

9. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:

 

 

 

 

 

 

 

 

(грн.)

 

 

Найменування місцевої / регіональної програми

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього

 

 

1

2

3

4

 

 

Програма будівництво, реконструкція, ремонт та утримання вулиць і доріг в селі на 2018-2020 роки

300 000

0

300 000

 

 

Усього

300 000

0

300 000

 

 

10. Результативні показники бюджетної програми:

 

 


з/п

Показник

Одиниця виміру

Джерело інформації

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього

 

 

1

2

3

4

5

6

7

 

 

1

затрат

 

 

 

 

 

 

 

 

витрати

грн.

кошторис

10000,00

0,00

10000,00

 

 

2

продукту

 

 

 

 

 

 

 

 

Площа дорожнього покриття, що буде посипатися протиожеледковою сімішшю

км.

 

2,50

0,00

2,50

 

 

3

ефективності

 

 

 

 

 

 

 

 

Середня вартість посипання 1км дороги

грн.

розрахунок

4000,00

0,00

4000,00

 

 

4

якості

 

 

 

 

 

 

 

 

відсоток виконання робіт по посипці дороги

%

розрахунок

100,00

0,00

100,00

 

 

1

затрат

 

 

 

 

 

 

 

 

обсяг видатків

грн.

кошторис

290000,00

0,00

290000,00

 

 

 

площа автошляхів місцевого значення, які потребують поточного ремонту

м.кв.

 

1048,00

0,00

1048,00

 

 

2

продукту

 

 

 

 

 

 

 

 

площа автошляхів місцевого значення, на яких планується провести поточний ремонт

м.кв.

 

630,00

0,00

630,00

 

 

3

ефективності

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

 

 

 

середня вартість поточного ремонту 1 кв.м. автошляхів місцевого значення

грн.

розрахунок

460,00

0,00

460,00

 

 

4

якості

 

 

 

 

 

 

 

 

питома вага площі автошляхів місцевого значення, що зазнала поточний ремонт, до площі , що потребувала поточного ремонту

%

розрахунок

60,00

0,00

60,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Голова сільської ради

 

 

Г.М. Полійчук

 

 

 

 

 

 

(підпис)

 

(ініціали та прізвище)

 

 

 

 

ПОГОДЖЕНО:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Керівник фінансового органу

 

 

Г.М. Полійчук

 

 

 

 

 

 

(підпис)

 

(ініціали та прізвище)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

 

 

 

 

 

 

 

Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014  № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 15.11.2018 року № 908)

 

 

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

 

 

 

 

 

 

Наказ / розпорядчий документ

 

 

 

 

 

 

Розпорядження  №02 від 15.01.2019 року

 

 

 

 

 

 

Романівська сільська рада

 

 

 

 

 

 

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Романівська сільська рада

 

 

 

 

 

 

(найменування місцевого фінансового органу )

 

 

 

 

 

 

Розпорядження  №02 від 15.01.2019 року

 

 

Паспорт

 

 

бюджетної програми місцевого бюджету на  2019 рік

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

 ( 0100000 )

Романівська сільська рада

 

 

 

 

(КТПКВК МБ)

(найменування головного розпорядника )

 

 

 

 

2.

 ( 0110000 )

 Романiвська сiльська рада

 

 

 

 

(КТПКВК МБ)

(найменування відповідального виконавця)

 

 

 

 

3.

 ( 0118311 )

 ( 0511 )

Охорона та раціональне використання природних ресурсів

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(КТПКВК МБ)

(КФКВК)

(найменування бюджетної програми)

 

 

 

 

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань –1500 гривень , у тому числі загального фонду – 0 гривень та спеціального фонду – 1500 гривень .

 

 

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

 

 

Бюджетний кодекс України;
Закон України "Про охорону навколишнього середовища";
Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні";
Закон України " Про службу в органах місцевого самоврядування ";
Наказ Міністерства фінансів України від 17.07.2015 №648 "Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів"(із змінами,внесеними наказом Міністерства фінансів України від 17.07.2018№617)
Наказ Міністерства фінансів України  від 20.09.2017 №793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів".
Рішення сільської ради від 20.12.2018 року №28/12 "Про місцевий бюджет на 2019 рік"

 

 

6. Мета бюджетної програми:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проведення ефективної і цілеспрямованої діяльності організації і координації заходів щодо охорони навколишнього природного середовища,забезпечення екологічної безпеки (придбання пердметів,матеріалів,обладнання та інвентаря)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Завдання бюджетної програми:

 

 


з/п

Завдання

 

 

8. Напрями використання бюджетних коштів:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(грн.)

 

 


з/п

Напрями використання бюджетних коштів

Загальний фонд

Спеціальний фонд

у тому числі бюджет розвитку

Усього

 

 

1

2

3

4

5

6

 

 

1

Охорона та раціональне використання природних ресурсів

0

1 500

0

1 500

 

 

Усього

0

1 500

0

1 500

 

 

9. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(грн.)

 

 

Найменування місцевої / регіональної програми

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього

 

 

1

2

3

4

 

 

Програма покращення благоустрою, упорядкування, санітарного стану та зовнішнього освітлення в селі на 2018-2020 роки

0

1 500

1 500

 

 

Усього

0

1 500

1 500

 

 

10. Результативні показники бюджетної програми:

 

 


з/п

Показник

Одиниця виміру

Джерело інформації

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього

 

 

1

2

3

4

5

6

7

 

 

1

затрат

 

 

 

 

 

 

 

 

обсг видатків

грн.

Кошторис

0,00

1500,00

1500,00

 

 

2

продукту

 

 

 

 

 

 

 

 

кількість зелених насаджень, що планується посадити

од.

План

0,00

15,00

15,00

 

 

3

ефективності

 

 

 

 

 

 

 

 

середня вартість одного зеленого насадження

грн.

Розрахунок

0,00

100,00

100,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Голова сільської ради

 

 

Г.М. Полійчук

 

 

 

 

 

 

(підпис)

 

(ініціали та прізвище)

 

 

 

 

ПОГОДЖЕНО:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Керівник фінансового органу

 

 

Г.М. Полійчук

 

 

 

 

 

 

(підпис)

 

(ініціали та прізвище)