БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2020 – 2022 РОКИ загальний ( Форма 2020-1 )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. 

Романівська сільська рада

01

26425458

23314524000

 

 

 

 

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

(код бюджету)

 

 

 

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету.

 

 

 

Забезпечення виконання повноважень місцевого самоврядування, передбачених законодавством України.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Цілі державної політики у відповідній сфері діяльності, формування та/або реалізацію якої забезпечує головний розпорядник коштів місцевого бюджету, і показники їх досягнення

 

 

Найменування показника результату

Одиниця виміру

2018 рік(звіт)

2019 рік(затверджено)

2020 рік(проект)

2021 рік(прогноз)

2022 рік(прогноз)

 

 

1

2

3

4

5

6

7

 

 

4. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2018 - 2022 роки за бюджетними програмами:

(грн.)

 

 

Код Програмної
класифікації
видатків та
кредитування
місцевого
бюджету

Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету

Код Функціональної
класифікації
видатків та
кредитування
бюджету

Найменування відповідального виконаця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою
програмною класифікацією
видатків та кредитування
місцевого бюджету

2018 рік(звіт)

2019 рік(затверджено)

2020 рік(проект)

2021 рік(прогноз)

2022 рік(прогноз)

Номер цілі державної політики

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

 

 

 

 

Романівська сільська рада

1 726 529

2 229 337

2 536 959

2 671 417

2 807 660

 

 

 

0110150

0150

0111

Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад

1 090 385

1 028 102

1 025 774

1 080 140

1 135 227

0

 

 

0111010

1010

0910

Надання дошкільної освіти

0

296 849

647 989

682 332

717 131

0

 

 

0111020

1020

0921

Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти (у тому числі з дошкільними підрозділами (відділеннями, групами))

0

137 445

449 039

472 838

496 953

0

 

 

0114030

4030

0824

Забезпечення діяльності бібліотек

46 890

53 892

60 678

63 894

67 153

0

 

 

0114060

4060

0828

Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, клубів, центрів дозвілля та iнших клубних закладів

49 179

69 258

43 455

45 758

48 092

0

 

 

0115012

5012

0810

Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту

39 704

23 892

12 688

13 360

14 041

0

 

 

0116013

6013

0620

Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства

88 934

84 191

65 558

69 033

72 554

0

 

 

0116030

6030

0620

Організація благоустрою населених пунктів

346 691

415 208

219 778

231 426

243 229

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

 

0117130

7130

0421

Здійснення  заходів із землеустрою

64 746

120 500

12 000

12 636

13 280

0

 

 

 

УСЬОГО

1 726 529

2 229 337

2 536 959

2 671 417

2 807 660

 

 

 

5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2018 - 2022 роки за бюджетними програмами:

(грн.)

 

 

Код Програмної
класифікації
видатків та
кредитування
місцевого
бюджету

Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету

Код Функціональної
класифікації
видатків та
кредитування
бюджету

Найменування відповідального виконаця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою
програмною класифікацією
видатків та кредитування
місцевого бюджету

2018 рік(звіт)

2019 рік(затверджено)

2020 рік(проект)

2021 рік(прогноз)

2022 рік(прогноз)

Номер цілі державної політики

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

 

 

 

 

Романівська сільська рада

7 340

75 556

27 300

28 589

30 047

 

 

 

0111010

1010

0910

Надання дошкільної освіти

0

0

18 000

18 954

19 921

0

 

 

0114030

4030

0824

Забезпечення діяльності бібліотек

0

0

150

0

0

0

 

 

0116013

6013

0620

Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства

7 340

6 000

9 150

9 635

10 126

0

 

 

0116030

6030

0620

Організація благоустрою населених пунктів

0

69 556

0

0

0

0

 

 

 

УСЬОГО

7 340

75 556

27 300

28 589

30 047

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Голова сільської ради

 

Г.М. Полійчук

 

 

 

 

 

 

(підпис)

( ініціали та прізвище)

 

 

 

 

 

 

Головний бухгалтер сільської ради

 

Н.В.Соловейко

 

 

 

 

 

 

(підпис)

( ініціали та прізвище)